Organized conferences, events and guest lectures

 

 1. Interdisciplinary workshop „New perspectives, theories and methods of Genocide and Holocaust Studies [Nowe perspektywy, teorie i metody w badaniach Holokaustu i ludobójstw] (co-organizer with Małgorzata Wosinska (IEiAK UAM) and Jacek Leociak (IBL), Division of Historical Sciences, AMU, Poznan, October 6, 2017.
 2. Paul Roth – “Reviving the Philosophy of History” – guest lecture – October 13, 2015
 3. Małgorzata Fidelis – “Wielka destabilizacja? Kultura młodzieżowa i światowe lata sześćdziesiąte w Polsce” – wykład mistrzowski – 10 grudnia 2014
 4. Paulla Ebron – “The Dialogue among Anthropologists and Historians on Philosophies of Histories” – master seminar – October 23, 2014
 5. Andrzej Paczkowski – „Akta Bezpieki – czym są, do czego (dziś) służą” – master seminar – December 3, 2013
 6. Jan Kieniewicz – „Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości” – master lecture –  November 19, 2013
 7. Bjørnar Olsen – “In Defense of Things Soiled and Broken” – master lecture – October 29, 2013
 8. „Contemporary Art and the Future of History” (Round Table 14 organized by Ewa Domanska). XXII International Congress of Historical Sciences, August 23-30, 2015, Jinan, China.
 9. Violence and the Sacred in a Post-Secular Age: Challenges and Future Perspectives of Historical Theory – international conference – March 8, 2013 – Poznan
 10. Hayden White – “Sincerity, Authenticity, and Truth in Witness discourse” – master seminar – March 7, 2013
 11. Ryszard Nycz – “Tekst jako laboratorium” – master seminar – January 22, 2013
 12. Joanna Zylinska – “Facebook to my? Etyka mediacji w kontekście posthumanistycznym” – guest lecture – November 20, 2012
 13. Amir Weiner – “The KGB and Soviet Society” – guest lecture, November 15, 2012
 14. Marcin Kula – “Historia wychodzi na ulice… w stroju z kamienia” – master seminar – October 23, 2012
 15. Aleksandra Jasińska-Kania – “Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim” – master seminar, October 16, 2012
 16. Alicja Kusiak-Brownstein – “Stan, płeć a formowanie się narodu w malarstwie Jana Matejki” – guest lecture and seminar, January 2 and 7, 2012
 17. Q. Edward Wang – “A New Grand Narrative? – The Case of Global History” – guest lecture – October 25, 2011
 18. Michael Onyebuchi Eze – guest lectures on Postcolonial Africa – Department of Anthropology and Department of History AMU, October 25-26, 2010
 19. Teoretyczne problemy wiedzy historycznej – interdyscyplinarna konferencja – Otwock, 23-24 września 2010
 20. The Rights of the Dead – round table – 21st Congress of Historical Sciences – 22-28 August 2010 – Amsterdam
 21. Hayden White – “Practical Past: Historiography, Literature, and Ethics” – wykład gościnny – 18 luty 2010
 22. Maciej Rynarzewski – Historia lokalna jako historia ratownicza – seminarium goscinne IH UAM – 10 grudnia 2009
 23. Theory of Assemblage (Theoretical Archaeology Group) – 1-3 May 2009 – Stanford Archaeology Center
 24. Dipesh Chakrabarty – “From Subaltern Studies to Provincializing Europe – wykład gościnny – 5 luty 2009
 25. Materializacja przeszłości – IH UAM – 19-20 luty 2009
 26. Andrzej Paczkowski – “Historyk dziejow najnowszych wśród źródeł” – seminarium gościnne w IH UAM – 22 stycznia 2009
 27. Raoul Eshelman – “Performatism and the End of Postmodernism” – wykład gościonny w IH UAM – 15 stycznia 2009
 28. Jacek Leociak – Fotografia i doświadczenia graniczne – seminaria gościnne w IH UAM – 17-19 listopada 2008
 29. French Theory w Polsce – interdyscyplinarna konferencja – Instytut Historii i Instytut Filologii Romanskiej UAM – 16-17 pazdziernik 2008
 30. Debra M. Castillo on Chicano Studies – guest seminar – Department of History, AMU 15.01.2008
 31. Neepa Acharya – “Reconstituting Banality: Ritual Sacrifice and Collective Identity” – guest seminar – Department of History, AMU 10.01.2008
 32. Zbigniew Libera – “Jak zrozumieć, że sztuka jest myśleniem?” – seminaria gościnne w IH UAM – 22-26.10.2007
 33. Zaglada: Wspolczesne sposoby rozumienia i przedstawiania, 1-2 marca 2007, Instytut Filologiii Polskiej i Instytut Historii UAM
 34. Hayden White’s lecture “Exile as Abjection: a Theme of Modernity“, Department of History, AMU 23.11.2006
 35. Piotr Filipkowski – “Oral history: miedzy badaniem przeszlosci a badaniem pamieci” – seminaria goscionne w IH UAM – 20-22.11.2006
 36. Ranjan Ghosh – “Hinduization, Representation and Discourse: Indian History in Perspective” – guest seminars in the Department of History, AMU, -27.02-3.03.2006
 37. Ian Hodder’s lecture “Arachaeology, Anthropology, History” – Department of History, AMU – 14.12.2005
 38. Hayden White’s lecture “The History-Memory Problem” – Department of History, AMU – 11.10.2005
 39. Frank Ankersmit‘s book promotion in Bookarest and lecture at the Department of History, AMU – 2-3.03.2005
 40. Edoardo Tortarolo – “Changing forms of censorship in early modern Western Europe” – guest seminars in the Department of History, AMU – 29.11-3.12.2004
 41. International conference: “Time, Space and the Evidence of Experience. Interdisciplinary Approaches to the Past” – 10.03.2000.
 42. The uses of history” (panel discussion: Hayden White, Hans Ulrich Gumbrecht, Jerzy Topolski, Tadeusz Slawek) – Department of History, AMU – 7-8.12.1998
 43. Poznanskie Seminaria Interdyscyplinarne/Poznan Interdisciplinary Seminars

Comments are closed.