Books

http://ewadomanska.pl/wp-content/uploads/2011/03/nekros.jpgNekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała [Necros: An Ontology of Human Remains]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, pp. 370.

 

 

 

http://www.uamoderna.com/images/novi_publikacii/EvaDomanska/EvaDomanska.jpgHistoria egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej [Existential History. Critical Approach to Narrativism and Emancipatory Humanities]. Warszawa: PWN, 2012, pp. 224.

Contents and introduction [.pdf]

 

 

http://www.uamoderna.com/images/novi_publikacii/EvaDomanska/EvaDomanska.jpgЕва Доманська. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. [History and the Contemporary Humanities: Studies in Theory of Historical Knowledge, trans. into Ukrainian by Volodymyr Sklokin]. Київ: Ніка-Центр, 2012, pp. 264.

Contents and introduction [.pdf]

 

 

Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. [Unconventional Histories. Reflections on the Past in the New Humanities]. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2006, pp. 323. [Adam Mickiewicz University Rector’s prize, 2007]

Full text available on Otwórz Książkę [.pdf]

 

Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach. [Microhistories: Encounters in-between-worlds]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1999, pp. 299. 2nd revised edition, 2005, pp. 340. [Adam Mickiewicz University Rector’s Prize, 2000]

Full text available on Otwórz Książkę [.pdf]

Books Edited

 

Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja [Hayden White in Poland: Facts, Criticism, Reception], ed. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk. Kraków: Universitas, 2019, pp. 368.

Contents and introduction [.pdf]

 

 

Jerzy Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej [Theoretical Problems of Historical Knowledge], edited with an introduction by Ewa Domanska. Poznan: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, pp. 346.

Contents

 

 

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości [History Today. Theoretical Problems of Knowledge of the Past], ed. by Ewa Domanska, Rafal Stobiecki and Tomasz Wislicz. Krakow: Universitas, 2014, pp. 416.

 

 

 

Hayden White, Przeszłość praktyczna [Practical Past], edited with an introduction by Ewa Domanska. Kraków: Universitas, 2014, pp. 320.

 

 

 

Robert Darnton, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kultury [The Great Cat Massacre], transl. Dorota Guzowska, ed. by Ewa Domanska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, pp. 336.

 

 

 

Natalie Zemon Davis, Powrót Martina Guerre’a, [The Return of Martin Guerre], transl. by Przemysław Szulgit, ed. by Ewa Domanska. Poznan: Zysk i S-ka, 2011, pp. 252.

 

 

 

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2010, pp. 698.

Contents and introduction [.pdf]

 

 

French Theory w Polsce. [French Theory in Poland], ed. by Ewa Domanska and Miroslaw Loba. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2010, s. 486.

Contents and introduction [.pdf]

 

 

Hayden White, Proza historyczna, [Historical Prose], ed. by Ewa Domańska. Kraków: Universitas, 2009, pp. 380.

 

 

 

Re-Figuring Hayden White. ed. by Frank Ankersmit, Ewa Domanska and Hans Kellner. Stanford: Stanford University Press, 2009, pp. 400.

 

 

 

Zagłada: współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. [Shoah. Contemporary Problems of Comprehension and Representation], ed. by Przemyslaw Czaplinski and Ewa Domanska. Poznan: Poznanskie Studia Polonistyczne, 2009, pp. 332.

 

 

 

Frank Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii [Narration, representation, experience], edited by Ewa Domanska. Krakow: Universitas, 2004, pp. 449.

 

 

 

Pamięć, etyka i historia. [Memory, ethics and history]. Angloamerykanska teoria historiografii lat dziewiecdziesiatych, edited by Ewa Domanska. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2002, pp. 360.

 

 

 

Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego. [Poetics of Historical Writing], edited by Ewa Domańska and Marek Wilczyński. Kraków: Universitas, 2000, pp. 390 [Adam Mickiewicz University Rector’s Prize, 2001]

 

 

 

Encounters: Philosophy of History After Postmodernism. Charlottesville and London: The University Press of Virginia, 1998, pp. 293.

波兰 ] 埃娃 · 多曼斯卡 :《 邂逅:后现代主义之后的历史哲学 》,彭刚译,北京:北京大学出版社,2007年12月。 ISBN : 9787301132982 。Chinese transl. Peng Gang. Beijing: Peking University Press, 2007.

Философия история после постмодернизма: беседы с Х. Уайтом, Ф. Анкерсмитом, Дж. Топольски и др, [Russian transl. Marina Kukartseva. Moscow: KANON+, 2010, pp. 400.

Historia: o jeden świat za daleko? [History: one world too far?] edited by Ewa Domanska. Poznan: IH UAM, 1997, pp. 134